Verwijzers

Ergotherapie is niet zozeer diagnosegebonden. Reden voor verwijzing is een vraag naar een handelingsadvies en/ of training van de cliënt mbt dagelijkse activiteiten.Hierbij kijken wij naar de gevolgen van de aandoening op deze handeling, naar de context waarin de handeling wordt uitgevoerd en naar de werkwijze en leerstijl van de cliënt.

Ergotherapie Katwijk werkt samen met andere (para)medici in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zoals huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, (wijk)verpleegkundigen, thuiszorg. Samenwerking met andere hulpverleners heeft als doel dat er goede kwalitatieve zorg ontstaat en er snel kan worden ingespeeld op de behoefte van de cliënt en diens omgeving. De zelfstandigheid van de cliënt kan hierdoor worden verbeterd, waardoor uitbreiding van zorg in de thuissituatie (tijdelijk) voorkomen of uitgesteld kan worden.

Om u een indruk te geven wat de invalshoeken van de ergotherapie kunnen zijn bij diverse ziektebeelden, is onderstaand overzicht opgesteld:

Neurologische aandoeningen:

· CVA

· M. Parkinson

· MS/ALS

· NAH

· Perifeer zenuwletsel

 

 

 

 

· Observatie, training en advies ADL.

· Observatie en advies rondom neuropsychologische stoornissen.

· Advies hulpmiddelen en aanpassingen (ADL, zithouding, woning, werkplek, hobby).

· Advies en training van transfers en verplaatsen.

· Functionele arm/hand training.

· Advisering en instructie aan mantelzorgers en/of professionele zorg.

· Advisering belasting/belastbaarheid.

· Advisering rondom dagbesteding.

Cognitieve problematiek:

· Na CVA, NAH

· Als gevolg van Alzheimer, dementie

 

 

 

 

· Observatie, training en advies ADL.

· Observatie neuropsychologische stoornissen (AMPS observatie).

· Advies hulpmiddelen (externe compensatie bv gebruik pictogrammen, taakschema’s, dagstructuuragenda ).

· Advisering omtrent zinvolle dagbesteding.

· Advisering en instructie aan  mantelzorg en/ of professionele zorg

Orthopedische en reumatische aandoeningen:

· Artrose

· R.A./Bechterew en andere reumatische aandoeningen

· Osteoporose · Amputaties

 

 

· Observatie, training en advies ADL.

· Advies en oefening gewrichtsbeschermende principes tijdens uitvoering van activiteiten.

· Advies hulpmiddelen en aanpassingen (ADL, zithouding, woning, werkplek, hobby).

· Advies en training t.a.v transfers en verplaatsen

Hart/longaandoeningen:

· Hartfalen

· Longemfyseem

· COPD

 

 

· Advisering belasting/belastbaarheid.

· Observatie, training en advies ADL.

· Advies hulpmiddelen en aanpassingen (ADL, zithouding, woning, werkplek, hobby).

· Advisering en instructie aan mantelzorg en/of professionele zorg.

Decubitus

 

· Advisering zit/lighoudingen.

· Advies, aanvraag en instructie AD-materialen.

Palliatieve zorg

 

 

· Omgaan met vermoeidheidsklachten

· Advisering mantelzorger

· Advisering zit/lighouding (in het kader van comfort en decubituspreventie).

Client verwijzen

Wanneer u een cliënt wilt verwijzen naar onze praktijk kunt u dit op de volgende manieren doen:

via Zorgdomein

Telefonisch: 06-41750115
Email: verzend een digitale verwijzing naar info@ergotherapiekatwijk.nl

Wanneer wij de verwijzing ontvangen hebben, zal er binnen 2 werkdagen contact met de cliënt worden opgenomen om een afspraak te maken.