Beleid Ergotherapie Katwijk tijdens Coronatijd

Beleid Ergotherapie Katwijk tijdens Coronatijd

Vanaf 11 mei is het voor contactberoepen weer mogelijk om hun werk uit te voeren.

Ergotherapie Katwijk hanteert de adviezen die vanuit de richtlijnen van het RIVM zijn opgesteld. Dit houdt in dat we (nog steeds) terughoudend moeten zijn met direct contact.  Daarom zal er bij een eerste telefonisch contact bepaald worden of er een strikte noodzaak bestaat om u in uw thuissituatie of op de praktijklocatie te behandelen,  of dat het mogelijk is om de zorg op afstand te geven via telefonisch contact of via beeldbellen.  Via de telefoon of via beeldbellen zal er een intakegesprek met u worden gehouden. Daarnaast zullen wij voorafgaand aan elke afspraak die daarna gemaakt wordt, contact  met u opnemen om na te gaan of er sprake is van klachten die gerelateerd kunnen worden aan het Coronavirus.

Huisbezoeken

De ergotherapeut komt bij u op huisbezoek als er binnenshuis 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Tijdens een huisbezoek maken wij, indien nodig, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld  handschoenen, bril, mondkapje). Behandelingen die zich buitenshuis afspelen ( hierbij kunt u bijv denken aan een scootmobieltraining) kunnen alleen doorgaan als  er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Bij aanvang en aan het  einde van de behandeling zal uw therapeut haar handen desinfecteren.

Afspraken op de praktijk 

Indien uw afspraak op de praktijk plaatsvindt,  vragen we u om maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Zo willen wij voorkomen dat er meer dan 2 mensen in de wachtkamer plaats moeten nemen. Wij houden ons aan de hygiëne voorschriften van het RIVM, wat inhoudt  dat wij de praktijkruimte na iedere cliënt reinigen met desinfecterende middelen. Daarnaast  houden wij zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. U wordt verzocht voor aanvang en aan het einde van de behandeling uw  handen te wassen.

Videobellen 

Als er geen noodzaak is voor direct contact, dan kan er altijd een telefonische afspraak ingepland worden of  een afspraak via videobellen. Bij dit laatste is het noodzakelijk dat u Google Chrome op uw mobiele telefoon, laptop of Ipad heeft.  Wij maken gebruik van Click Doc , een beveiligd en AVG proof software programma waarbij u via uw telefoon of emailadres een link met een toegangscode toegestuurd krijgt. Hiermee kunt u inloggen op het afgesproken tijdstip.

Gezondheidsklachten

Indien de ergotherapeut klachten heeft in de vorm van hoesten, neusverkoudheid of koorts, dan neemt zij contact met u op om te bespreken of de behandeling telefonisch of via videobellen doorgang kan vinden of verplaatst dient te worden. Als u één van deze klachten ontwikkelt,  dan geldt hetzelfde als hiervoor beschreven.

No Comments

Post a Comment