Bescherming persoonsgegevens

De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor bescherming van persoonlijke gegevens. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan geheimhoudingsplicht. In de volgende gevallen kunnen gegevens naar derden worden overgebracht:

In de gezondheidszorg wordt uw huisarts beschouwd als de centrale post, waarbij alle informatie betreffende uw persoon samenkomt. Om die reden zenden wij bij afsluiting van de behandeling een kort bericht aan uw huisarts.

Indien in het belang van uw behandeling overleg gewenst is met derden (bijv. specialist, medebehandelaars, zorgverzekeraar, thuiszorg, gemeente), vindt dit in overleg met u plaats.

Vergoeding

Voor een ergotherapeutisch advies of een behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Bij sommige verzekeringen geldt dat ergotherapie direct toegankelijk is, u heeft dan geen verwijzing nodig. Vraag bij uw verzekering na of u rechtstreeks naar de ergotherapeut mag gaan en wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden 10 uur per kalenderjaar. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt eerstelijns ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. U kunt dit navragen bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.

In de meeste gevallen wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar. Behandelkosten ergotherapie tellen mee voor het eigen risicodeel van uw ziektekostenverzekering.

Tarief NzA ergotherapie 2016
€ 16,13 per kwartier behandeltijd / screening DTE
€ 27,05 aan-huis-toeslag (per huisbezoek)

Behandelafspraken

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken wij u deze tijdig af te zeggen. Bij niet afgemelde of binnen 24 uur van te voren afgemelde afspraken wordt 75% van de afgesproken behandelduur bij u zelf in rekening gebracht. Indien u niet aanwezig bent op de gemaakte afspraak voor een huisbezoek wordt tevens de aan-huis-toeslag in rekening gebracht. De tarieven zijn conform de landelijk vastgestelde Tarieven Gezondheidszorg.